Typ zákazníka

Vaše údaje

Aby sme mohli pripraviť kalkuláciu nákladov inštalácie, vyplňte nasledujúce polia

alebo
Vaša adresa

Typ strechy

Typ krytiny

Približná
orientácia strechy/štítu budovy k južnému smeru:

Zaslať ponuku

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov s cieľom zaslať obchodné informácie. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na predstavenie vstupnej kalkulácie. Bol som poinformovaný/-á, že mám právo na prístup k svojim údajom, na ich zmenu, doplnenie, ako aj požiadať o ukončenie ich spracúvania. Správcom osobných údajov je firma „Jamat s.c.“ so sídlom na adrese: ul. 3 Maja 15, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko.